Üçüncü Bölüm
Olmak veya Olmamak

Kafkaslarda ortaya çıkan yeni durum. Osmanlı Ordusu’nun Batum, Kars ve Ardahan’ı geri alışı. Brest-Litovski antlaşması. Mavera-i Kafkas Seymi ve hükümetinin kurulması. Bolşevikler, Menşevikler, İngilizler ve Ermeniler tarafından Azerbaycan’ın işgali. Kuzey Kafkas Devleti, Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan devletlerinin kuruluş süreci. Kuzey Kafkasların ve Azerbaycan’ın Osmanlı Devleti’nden yardım istemeleri ve Nuri Paşa komutasında Kafkas İslam Ordusu’nun kurulması. Nuri Paşa’nın Gence Harekatı anlatılmaktadır.

 
  Diğer Bölümler
  Yenilgi Sanılan Zaferler
  Savaş Zamanı
  Olmak Veya Olmamak
  Zamana Karşı
  Uzun Yol