İkinci Bölüm
Savaş Zamanı

1900’lü yıllarda Osmanlı Devleti'nin genel durumu ve dış siyaseti, Osmanlı-Almanya yakınlaşması, bilinmeyen yönleri ile Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı'na girişi, Sarıkamış, Çanakkale ve Kutül Amare Savaşları, Çarlık Rusya’sının yıkılışı ve Bolşevik devrimi anlatılmaktadır.

 
  Diğer Bölümler
  Yenilgi Sanılan Zaferler
  Savaş Zamanı
  Olmak Veya Olmamak
  Zamana Karşı
  Uzun Yol