Birinci Bölüm
Yenilgi Sanılan Zaferler

1700'lü yıllarda Rus Çarı Korkunç İvan’ın sıcak denizlere inme siyaseti sonucu başlayan Kafkasya harekatı ve bunun sonucu ortaya çıkan olayları incelemektedir. Kafkaslardaki Müridizm hareketi İmam Mansur, Gazi Muhammed, İmam Hamzat ve İmam Şeyh Şamil dönemi, Azerbaycan hanlıkları, Cevad Han ve Hüseyin Kulu Han’ın öldürülmeleri Gence ve Bakü Hanlığının yıkılması, Kırım Savaşı ve 1864 Büyük Kafkas Sürgünü’nü anlatmaktadır.

 
  Diğer Bölümler
  Yenilgi Sanılan Zaferler
  Savaş Zamanı
  Olmak Veya Olmamak
  Zamana Karşı
  Uzun Yol